Søk

 
 

Regelverk fotsenger

Dette er et forenklet utdrag av NAVs regelverk og rundskriv. Klikk på lenkene for å lese de originale tekstene på NAVs hjemmesider. RTV har i sitt regelverk delt inn i tre typer diagnoser: Diagnoser som skal gi vedtak. Diagnoser hvor funksjon må utdypes og hvor vanlige innleggssåler må være forsøkt og ikke funnet å kunne gi tilstrekkelig resultat og diagnoser som ikke gir rett på refusjon
Det ytes kun stønad til fotseng når det foreligger en større fotdeformitet, samt når lidelsen er varig og vesentlig.
Med ”større” menes at fotdeformiteten må ha vesentlig forstyrrende virkning på medlemmets mulighet til å utføre alminnelige aktiviteter. Rene idrettsaktiviteter regnes ikke som alminnelig aktivitet. Rekvirenten må anføre diagnose og gi en detaljert beskrivelse av fotdeformiteten/funksjonsforstyrrelsen. Varighetsprinsippet er ivaretatt når behovet vil være over 2-3 år. Ved behov over kortere tidsrom vil hjelpemiddelet gå under behandlingshjelpemiddel. Det vil da være behandlende institusjon (f eks sykehus) som skal dekke utgiftene, eller man må betale selv.

RTV har i sitt regelverk delt inn i tre typer diagnoser:
Diagnoser som skal gi vedtak
Diagnoser hvor funksjon må utdypes og hvor vanlige innleggssåler må være forsøkt og ikke funnet å kunne gi tilstrekkelig resultat
Diagnoser som ikke gir rett på refusjon

Diagnoser som skal gi vedtak
Selv om det i teorien ikke er noen diagnoser som automatisk skal utløse et vedtak hos NAV, er det ved enkelte diagnoser lettere å forutse at det blir godkjent. Det er legespesialistens beskrivelse av funksjonsnedsettelse som er utgangspunktet for søknaden, men NAV har definert noen diagnoser der behovet for fotsenger er ivaretatt.
Diabetes type I og II
Perifer nevropati
Som eksempel på større fotdeformitet kan nevnes høygradig (tilstivnet) pes cavus, pes cavovarus, pes adductus (grad III), talus verticalis (påvist ved røntgen), konginitt pes calcaneovalgus, uttalt fotrotsartrose. Men det må i hvert tilfelle foretas en individuell vurdering. Ved fare for arterielt og nevrogent betingede trykksår hos diabetikere, ved klinisk aktiv artritt i to eller flere MTP-ledd og ved høy risiko for utvikling av alvorlig fotkomplikasjon hos revmatikere, ansees fotlidelsen som en større fotdeformitet.
Betydelig symptomgivende artrose (påvist ved røntgen) i talo-cruralleddet (ankelleddet) eller fotledd/stortåens grunnledd kan ansees som en større fotdeformitet. Det må imidlertid vurderes og kommenteres om avstivet såle, ankelstivende ortose og/eller rullesåleoppbygg (löscher), er tilstrekkelig.
Ved spesielle, genetisk betingede tilstander kjennetegnet av bl.a. hypermobile ankelledd eventuelt med muskulær svikt (hypotomi), som f.eks. Downs syndrom og Ehler-Danlos syndrom, og ved multihandicap/-traumer med tilhørende gangvansker, ansees også fotlidelser som pes planovalgus, pes pronatus, pes calcaneovalgus o.l. som større fotdeformiteter.

Diagnoser hvor funksjon må utdypes
Plattfothet (pes planus/planovalgus), hyperpronasjon (pes pronatus), forfotspronasjon, calcaneovalgus, tibiatorsjon, sprikefot og enkle deformiteter, som hallux valgus, Mortons tå, Mallet tå, clavusdannelser, os tibiale externum eller hammertær, ansees som hovedregel ikke som større fotdeformiteter. Rekvirerende lege må gjøre nærmere rede for hvordan den aktuelle lidelsen påvirker funksjonsevnen. Det må også godtgjøres at vanlige innleggssåler er forsøkt og ikke funnet å kunne gi tilstrekkelig resultat.

Diagnoser som ikke gir rett på refusjon
Utgifter til fotseng ved behandling av calcaneodynia, plantar fascitt, sesamoiditt og metatarsalgia dekkes ikke av folketrygden.

Diagnoser utenom foten
En fotseng som skal motvirke at en kne-/hofteprotese løsner, kan dekkes av folketrygden. For øvrig ansees lidelser i bevegelsesapparatet utenom foten, som patello-femoral smertesyndrom (knelidelse), hofte-, rygg- og nakkelidelse o.l. ikke å være grunnlag for stønad til fotseng.


 

 

Verktøylinje

For time til Ortopediteknikk

Spesialister, fastleger og annet helsepersonell kan henvise pasienter til Ortopediteknikk for vurdring hos ortopediingeniør eller spesialist i ortopedi angående ortopediske hjelpemidler.

Kalender

  Mars 2018 >
Ma Ti On To Fr
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter
CorePublish CMS